Culegere de arhitectură tradiţională din Muntenia

culegere-featured-1-2

Arhitectura tradițională este un fapt de cultură. Ea descrie și circumscrie o formă de relație a omului cu naturalul și supranaturalul. Adică este în același timp tehnică – adaptabilitate la mediu, materiale și la imperativele supraviețuirii – teorie asupra ordinii universale și element magic. Ea devine astfel martor al comunităților, memoria unei întregi lumi și a unui mod de-a exista. A întrerupe această continuitate, a renega această formă de conștiință înseamnă a te autodistruge.

Astăzi, după șocul criminal a 45 de ani de comunism – dintre care o jumătate internaționalist și cealaltă jumătate de un naționalism mistificator – tradiția este o formă de normalitate și o oportunitate de reconstruire a identității. Nu în sensul pășunisto-sămănătorist, ca platformă program, ci ca prilej de reflecție destinsă asupra unei ascendenţe.

Dincolo de aspectul identitar și patrimonial interesează acum, din ce în ce mai mult, și cel tehnic. Arhitectura tradițională este prin forța lucrurilor una responsabilă (sustenabilă), începând de la modul de integrare în peisaj (fără să-l modifice brutal și iremediabil) și ajungând la justa folosire a resurselor (materiale naturale, adică regenerabile; energia solară prin orientarea și amplasamentul construcțiilor etc.). Astfel arhitectura tradițională devine la rândul ei o resursă care trebuie înțeleasă, protejată și pusă în valoare.

Prin demersul de față încercăm să culegem martori ai acestei tradiții, să salvăm de la uitare și distrugere o parte substanțială a peisajului cultural al Munteniei și, de ce nu, să inspirăm o formă arhitecturală a identității.


Filtrează după zonă istorică, judeţ, comună, sat, dată construcţie.